Zinkotech B.V. respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Zinkotech B.V. houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Door middel van dit Privacy Statement wil Zinkotech B.V. u duidelijkheid verschaffen in hetgeen Zinkotech B.V. met uw gegevens doet.

Verwerking van persoonsgegevens

Zinkotech B.V. legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht. Zinkotech B.V. zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw opdracht.

Cookies

Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering en communicatie over onze producten en diensten. Zinkotech B.V. kan door middel van cookies gegevens verzamelen over het bezoek van haar website. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt.